خیاطی

یکی ازر بهتربن روش های رسم آستین ، آستین شمشیری است که خیلی زیبا روی لباس می خوابه .

بر خلاف اسمش هیچ ربطی هم نه به شمشیر داره نه به شکل شمشیر . نمی دونم چرا این اسم رو براش گذاشتند .

 

طراحی الگوی اولیه آستین شمشیری :

خط عمود 1 را رسم می­کنیم . از نقطه 1 به اندازه 5/1 گشادی کف حلقه +1-0.5 سانت ( 1 برای افراد چاق و 0.5 برای افراد لاغر) پایین آمده نقطه 2 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه 2/1 مجموع ارتفاع حلقه منهای 0.5 سانت پایین آمده نقطه 3 می­شود .

از نقطه 2 به اندازه قد آستین ( همیشه قد آستین بلند) پایین آمده نقطه 4 می­شود .

از نقطه 4 به اندازه 1.5-1 سانت ( برای آستین تنگ 1 و برای آستین گشاد 1.5 ) بالا رفته نقطه 5 می­شود .

فاصله نقاط 5-3 را اندازه زده این مقدار را نصف کرده اندازه بدست آمده را منهای 1 سانت کرده ، سپس این مقدار را از نقطه 3 پایین آمده نقطه 6 می­شود . نقاط 2و3و6 و4 را به طرف راست گونیا می­کنیم .

از نقطه 3 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه بالا رفته نقطه A می­شود .

در الگوی بالاتنه جلو هم از نقطه 12 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه بالا رفته نقطه A در الگوی بالاتنه بدست می­آید . نقاط A در الگوی بالاتنه و آستین محل وصل آستین به بالاتنه می­باشد .

از نقطه A به اندازه 2/1 مجموع گشادی دور حلقه را منهای 1-0.5 سانت به شکل اریب طوری اندازه می­زنیم که روی خط افقی 2 ، نقطه 7 شود . نقطه 7 را به طرف پایین گونیا کرده نقاط 8و9 بدست می­آید .

فاصله بین نقاط 7-2 را اندازه زده ، این اندازه را نصف کرده + 1 سانت از نقطه 2 به طرف راست رفته ، نقطه 10 می­شود .

این مقدار را از نقطه 8 به طرف چپ رفته نقطه 11 می­شود . از نقطه11 ، 0.5 سانت بالا رفته خط افقی و کوتاه رسم می­کنیم.

فاصله نقاط 10-2 را نصف کرده ، نقطه 12 می­شود .

از نقطه 7 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه + 0.5 سانت پایین آمده نقطه 13 می­شود .

نقطه 12 را با خط صاف به نقطه A وصل کرده این خط را نصف کرده ، نقطه 14 می­شود .

نقطه 10 را با خط صاف به نقاط 13و14 وصل می­کنیم ، خطهای بدست آمده را نصف کرده از این نقاط هر کدام 1 سانت به طرف بالا علامت می­زنیم .

سپس هلال کلگی آستین را از نقاط 13و10و14 طبق نقشه رسم می­کنیم .

از نقاط 5و6 هر کدام 1.5 سانت به طرف راست رفته نقاط 15و16 می­شود .

نقطه A را با خط صاف به نقطه 15 و نقطه 15 را با خط صاف به نقطه 16 وصل می­کنیم .

از نقطه 9 ، 1سانت به طرف چپ رفته ، نقطه 17 می­شود ، نقطه 17 را با خط صاف به نقطه 13 وصل می­کنیم .

از نقطه 16 اندازه 2/1 دم دست را طوری اندازه می­زنیم که روی خط افقی 4 نقطه 18 می­شود .

نقطه 18 را با خط صاف به نقطه 17 وصل می­کنیم .

نقطه s را در الگوی بالاتنه جلو مشخص می­کنیم . هلال A تا S  در الگوی بالاتنه را به الگوی آستین طوری منتقل می­کنیم

که نقطه s در آستین روی خط نیم سانت بالای 11 قرار بگیرد . (می­توانیم با پوستی کپی کنیم)

نقاط 5-3 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 15و16 به طرف راست رفته ، نقاط 19و20 می­شود .

نقطه 16 را با خط صاف به نقطه 18 وصل کرده ، نقطه 20 را روی این خط جدا می­کنیم .

نقطه s را با خط صاف به نقاط 19و20 وصل می­کنیم .

نقطه 13 را با خط صاف به نقطه 11 وصل کرده ، سپس نقطه s را طبق نقشه به این خط وصل می­کنیم . (هلال کم)

 http://tinypic.com/view.php?pic=8ek3hxj&s=1

 

 

 

1- اجرای آستین شمشیری با پنس :

برای قسمت جلو ، خط A-16 را تا کرده سپس محل A-S را با خطهای s-19 ، 20-19 و 20-16 و 19-15 را رولت می­کنیم.

برای قسمت پشت ، خط 17-13 را تا کرده هلال سپس محل 13-S و خطهای s-19 ، 20-19 و 20-18 و  18-17 و 19-17 را رولت می­کنیم . ( آن قسمت از آستین که پنس دارد همیشه پشت آستین است ) 

 http://tinypic.com/view.php?pic=6x7bwv7&s=1

 

2- اجرای آستین شمشیری بدون پنس :

قسمت جلو آستین مثل آستین شمشیری با پنس اجرا می­شود .

برای قسمت پشت آستین ، ابتدا نقطه 13 را با خط کش به نقطه 18 وصل کرده ، سپس این خط را تا کرده و هلال s-13 و خطهای s-19 ، 19-20 ، 20-18 ، 19-17 رولت می­کنیم .  

  http://tinypic.com/view.php?pic=6kerd4m&s=1

 

+ نوشته شده در  ۸۶/۱۰/۰۱ساعت   توسط هگمتان | 

اندازه های مورد نیاز :

مجموع گشادی دور حلقه 

مجموع ارتفاع حلقه 

دورمج یا دم دست  

قد آستین 

 

نکته :

1- برای به دست آوردن مجموع گشادی دور حلقه ، بعد از اینکه سرشانه و حلقه آستین را اصلاح کردیم (حلقه آستین را از قسمت درز پهلو 2-1 سانت گشاد می کنیم و سرشانه جلو و عقب را اندازه واقعی سرشانه می کنیم) با متر به صورت ایستاده اندازه حلقه آستین جلو و عقب را اندازه زده و با هم جمع می کنیم . "خطوط آبی رنگ"

2- برای به دست آوردن مجموع ارتفاع حلقه ، برای ارتفاع حلقه جلو با متر به صورت مستقیم از سرشانه تا نقطه 12 را اندازه زده و مقدار به دست آمده را به اضافه میزان گشاد کرده حلقه آستین (2-1 سانت) می کنیم (مثلاً اگر 1 سانت حلقه آستین را گشاد کرده ایم به علاوه 1 می کنیم ) . برای ارتفاع حلقه پشت به صورت خط مستقیم از سرشانه تا نقطه 10 را اندازه زده و به اضافه میزان گشاد شده حلقه آستین می کنیم . "فلش های نارنجی"

 

http://tinypic.com/view.php?pic=7ypsgoi&s=1

 

 رسم آستین شونیز :

خط عمود 1 را رسم می­کنیم . از نقطه 1 به اندازه 3/1 مجموع ارتفاع حلقه +3-2 سانت (برای لاغرها 3 و چاقها 2 سانت) پایین آمده نقطه 2 می­شود .

نقطه 1 را به اندازه قد آستین پایین آمده نقطه 3 می­شود . نقاط 2و3 را به دو طرف گونیا می­کنیم . از نقطه 1 روی خط مورب ، به اندازه 2/1 مجموع گشادی دور حلقه + 1.5 سانت به طرف چپ راست روی خط افقی طوری اندازه می­زنیم که روی خط افقی 2 ، نقطه 4 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه 2/1 مجموع گشادی دور حلقه + 1 سانت به طرف چپ رفته روی خط افقی طوری اندازه می­زنیم که روی خط افقی 2 نقطه 5 می­شود .

از هر طرف نقطه 3 ، به اندازه 2/1 دم دست را اندازه زده نقاط 6 و7 می­شود .

نقاط 6 را به نقطه 5 ، نقطه 4 را به 7 با خط صاف وصل می­کنیم .

فاصله نقاط 4-1 را به سه قسمت مساوی تقسیم می­کنیم  ، نقاط 8و9 بدست می آید .

از نقطه 8 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 10 می­شود . از نقطه 9 ، 1 سانت بالا رفته 11 می­شود .

فاصله نقاط 5-1 را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده نقاط 12و13 می­شود .

از نقطه 12، 1.5 سانت بالا رفته نقطه 14 می­شود . از نقطه 13 ، 0.5 سانت پایین آمده نقطه 15 می­شود . نقطه 4 را طبق نقشه به نقطه 11،10،1،14،15و5 وصل می­کنیم ، کلگی آستین رسم می­شود .

اگر بخواهیم آستین کشیده­تر باشد و یا کمی تنگ­تر باشد (برای خانم­های لاغر) هنگام رسم الگو بجای 3/1 مجموع ارتفاع حلقه + 3-2 سانت  ، 5/2 ارتفاع حلقه را پایین می­آوریم .

 

://tinypic.com/view.php?pic=6uf8rgh&s=1

 

نصب آستین به لباس :

1-  سمت راست شکل قسمت پشت آستین است و سمت چپ به قسمت جلو لباس وصل می شود .

2- حتماً قسمت جلو را علامت می زنیم که موقع نصب اشتباه نشود .

3- دور تا دور کلگی آستین از نقطه 4 تا 1 و از آنجا تا نقطه 5 را با متر به صورت ایستاده اندازه می زنیم . اندازه بدست آمده باید 2-1.5 سانت بیشتر از مجموع گشادی دور حلقه باشد .

4- برای برش باید روی دولای باز پارچه طوری الگو  را می اندازیم که خط ۳-۱ موازی ترکی پارچه باشد . در غیر این صورت آستین پیچ می خورد .

۵- از نقطه 9 تا 13 را با چرخ با 1 سانت فاصله می دوزیم ، نخ آنرا می کشیم تا کمی خورد (چین خیلی ریز) بخورد و همان 2-1.5 سانتی که بیشتر بود را جبران کنیم و دقیق اندازه دور حلقه آستین شود .

۶- درز آستین را می دوزیم .

۷- درز آستین را بر درز پهلوی لباس منطبق می کنیم و با سنجاق به آن نصب می کنیم .

۸- نقطه ۱ یعنی سر کلگی را بر سرشانه منطبق کرده و با سنجاق محکم می کنیم .

۹- در صورتی که دور کلگی را خورد دادیم اما باز هم بزرگتر از دور حلقه آستین بود ، درز آستین را بیشتر می گیریم .

 

تفاوت برش کت با مانتو :

فرق آن فقط در میزان گشاد کردن حلقه آستین در درز پهلو است . برای مانتو ۴-۳ سانت گشاد می کنیم ، اما برای کت ۲-۱ سانت . در ضمن اگر خواسته باشیم درز پهلو مانتو را قدری گشادتر می گیریم .

 

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۹/۰۵ساعت   توسط هگمتان | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
یکی از صدها علایقم و چندمین تخصصم خیاطیه . امیدوارم دوستان خوبی برای هم باشیم و چیزهای زیادی از هم یاد بگیریم .
ذکر منبع یادتون نره . كپي برداري هم كه همه ميدونند كار زشتيه.
ایمیل : hegmat@gmail.com

نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
آرشیو موضوعی
كتاب ريحانه بهشتي نوشته خانم سيما ميخبر
آموزش تهیه الگوی خام به روش مولر
وسایل خیاطی
آموزش اتوکشی
شناخت پارچه
دوخت
کت یا مانتو یقه انگلیسی با روش مولر
به یاد خدا
متفرقه
انتقال پنس
آستین
برش و دوخت شلوار
مانتو یقه آرشال
پیراهن مردانه
مطالب آزمون دیپلم فنی حرفه ای-متد گرلاوین
بلوز یقه دراپه
مدل لباس
معرفی کتاب مولر
آموزش گلدوزی
یقه سه سانتی-مردانه-خرگوشی-شکاری
پیوندها
طاها خوشله - پسر مامان
کدبانوی دیجیتالی
چي نپوشيم؟
دکوراسیون،تزئینات و خانه داری
روی میز آشپزخانه
هنری
کدبانو 2
کدبانو 3
تغذیه و تندرستی
انجمن تخصصی خیاطی ایپک
سرمه
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

Powered by WebGozar